Oppstart Utvidetkurs den 30. august

Padi aowd, padi utvidet kursVi har oppstart på et nytt utvidet-kurs den 30. august. Kurset arrangeres sammen med hytteturen til Hidra. Velg om du overnatter eller pendler fram og tilbake.

Eventuelle spørsmål ring oss på tlf 51890506