Ny luftkode i Stavanger og Sandnes!

mch13Det er nå ny luftkode i Stavanger og Sandnes!

Send ditt medlems-nr til 90853229 eller mail 

Husk koden skal kun utleveres av ansatte ved butikken, så vi kan sjekke at mottakeren har aktivt luft kort.