Krav til deltakelse

  • Sertifisering «OWD»
  • Fylt 15 år

Kursstart

  • Bestill kurset på E-learning her
  • Når du har kjøpt kurset vil du motta to e-poster en fra oss som du bekrefter og en fra PADI.
  • Last ned å ta kurset på din Ipad, tablet, PC.
  • Etter fullført e-learning, kom innom butikken for praktisk analyse.

Pris

  • kr. 1990

Antall dykk

  • 0 (kun teori)

Kurs Mål

  • Utvikle dine teoretiske kunnskaper slik at du vil være i stand til å planlegge og gjennomføre sikre dykk med bruk av oksygenberiket luft (Nitrox) som pustegass.
  • Gjøre deg i stand til å analysere luften som er på din egen dykkeflaske etter at den er blitt fylt med oksygenberiket luft

Generelt

Dette kurset har som målsetting å kvalifisere dykkere til å bruke oksygenberiket luft (Nitrox) som pustegass på ikke-dekompresjonsdykk. Kurset tar for seg blandingsforhold fra 22% til 40% oksygen, med særlig vekt på 32% og 36% blandinger. Ved å benytte oksygenberiket luft under dykking vil vi få lenger bunntid enn vi ville fått med ”vanlig luft”. Kurset tar for seg de fysiologiske aspektene som bruk av oksygenberiket luft vil medføre. Videre ser vi på spesielle hensyn i forbindelse med rengjøring og merking av utstyr som skal brukes i forbindelse med dykking der oksygenberiket luft benyttes. Du vil lære hvordan du analyserer luftblandingen som du har på flasken etter at den har blitt fylt. Etter hvert som såkalte re-breathere blir billigere vil bruk av dykking med bruk av oksygenberiket luft få helt nye dimensjoner. Dykking med bruk av oksygenberiket luft vil være framtidens form for dykking. Velkommen på kurs!