Kompressor på service.

Vi må ha en service på kompressoren i Stavanger.

Ute fyllingen i Stavanger er derfor stengt til kompressoren har hatt servicen.