Diversnight 2017, 4. november kl 20:17

Som tidliger år er vi med på årets felles Nattdykk, Diversnight.

Dykket arrangeres i Holmavika, Sandnes. oppmøte kl 19:30, påmelding JDS dykkeforum sin Facebookgruppe eller send en e-post

Arrangementet gjennomføres av dykkersentre og dykkerklubber samtidig på mange forskjelige dykkersteder i hele verden. Årets dykk skal begynne kl 20:17. Når dykket er ferdig registrerer vi antall deltagere på diversnight.

Det blir spennende å se om det blir ny rekord i år 🙂 I 2016 var det 1140 som dykket samtidig.